V septembri 2001 bolo po dlhých prípravách a rokovaniach na stretnutí v Banskej Bystrici založené slovenské MC.  Členmi MC sú:
 

     Na základe tohto stretnutia bolo dohodnuté, že prvý rok je MC pre ostatných záujemcov z radov klubov uzavreté, aby sa skonsolidovali pomery a vzťahy medzi klubmi na Slovensku. MC Slovakia bude spolupracovať s ostatnými klubmi na Slovensku za predpokladu vzájomnej tolerancie. V súčasnosti je jediným problémom označovanie iných klubov symbolikou MC. MC Slovakia je kedykoľvek ochotná poskytnúť pomoc ostatným motorkárom a klubom, aj cez kuvičie hlasy, ktorú už na motorkárskych fórach začínajú odznievať.   

 

                                                       

                                                    

 

 

 

 SLOVAKIA MC,
MC KLUBY A ICH OZNAČENIE

    Do budúcna rátame s tým, že na Slovensku vznikne ešte istý počet motocyklových klubov. Súvisí to samozrejme s rastúcim počtom motorkárov, ktorí chcú niekam patriť.
Snažíme sa vyhnúť prípadným nedorozumeniam, a preto vás informujeme o tom, ako by mali vyzerať označenia jednotlivých klubov, aby sa nezamieňali s MC klubmi.

Rozmer označení, ktoré môžu kluby mimo MC používať je do 28 cm v priemere!

Rozloženie jednotlivých dielov u MC klubov na Slovensku vychádza zo svetového MC hnutia. Takže sa tu nejedná o nejaký individuálny výmysel pár ľudí! Motokluby na Slovensku musia mať označenia jednodielne (ak ich chcú používať). T.j. nesmú opticky pripomínať trojdielne MC farby!

Použitie kombinácie farieb je vecou konzultácie s MC klubmi na Slovensku. Samozrejmosťou je úplná odlišnosť, to znamená, že je vylúčená podobnosť, zameniteľnosť so znakmi klubov SLOVAKIA MC.

Označenie na prednej strane, teda funkcia, názov klubu, domovenka, štát, je výsadou jedine MC klubov.

Tieto zásadné pravidlá, ako aj veci, ktoré vás zaujímajú si môžete objasniť priamo u niektorého z klubov SLOVAKIA MC.